Wat doet Uw pedicure

Een pedicure kan u helpen bij klachten als:

- Overtollig eelt

- Wratten

- Ingegroeide nagels

- Kloven 

- Blaren   

- Likdoorns

- Droge huid

Eeltvorming

Eelt is een natuurlijke reactie van de huid op extra druk. Personen die veel tillen of zwaar werk met de handen verrichten hebben -als natuurlijke bescherming- eelt aan de handen. Overmatig eelt aan de voeten geeft vaak aanleiding tot vervelende klachten.

Eelt aan de voeten als bescherming

Eelt is een natuurlijke reactie van de huid op extra druk. Een natuurlijke beschermlaag. Aan de voeten hebben we ook een dergelijke beschermlaag bijvoorbeeld op de bal en onder de hiel, de plaatsen waarop wij staan: 'drukpunten.'

Overtollig eelt aan de voeten

Bij veel mensen wordt deze beschermlaag te dik en gaat pijn doen bij het lopen. Dan hebben we te maken met overtollig eelt, vaak in combinatie met likdoorns. Dit eelt kan door de pedicure deskundig worden teruggebracht tot de normale dikte en eventuele likdoorns worden verwijderd.

Eelt door verkeerd schoeisel

Ook kan eelt ontstaan door de druk van de schoen boven op de tenen of teentoppen, met als gevolg: kans op pijnlijke likdoorns. Meestal is dan de schoen de oorzaak, deze is te klein of te nauw. Ook te wijde schoenen kunnen eelt veroorzaken omdat er dan een constante wrijving is tussen de huid en de schoen. Goed passende schoenen zijn dus heel belangrijk om extra eeltvorming aan de tenen te voorkomen.

Bezoek de ProVoet Pedicure!

bron: provoet

Wratten

Wat zijn wratten?

Gewone wratten zijn tumortjes veroorzaakt door een virus uit de familie van de humane papilloma virussen (HPV's). Ze komen zeer algemeen voor en zijn volledig goedaardig. Op de voeten worden ze vaak overdekt met harde, eeltige plekken, waardoor niet altijd duidelijk is dat het om een wrat gaat.

Wie krijgt wratten?

Vrijwel iedereen maakt in de kindertijd wel een periode door met wratten aan handen of voeten. Het virus verspreidt zich door huid-huid contact, vooral wanneer een wrat opengekrabt is: het virus kan dan makkelijker naar buiten. Op deze manier worden anderen met het virus besmet, of worden bij de 'patiënt' zelf andere huiddelen geïnfecteerd. Volwassenen die als kind wratten hebben gehad zullen bij nieuwe infectie met het virus in principe geen wratten meer ontwikkelen omdat ze immuniteit tegen het virus hebben opgebouwd. Mensen van wie de weerstand onvoldoende is, of waarbij de immuniteit onvoldoende is opgebouwd en die langdurig medicijnen krijgen die de weerstand verlagen (bv. patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan) kunnen wel opnieuw wratten ontwikkelen.

Hoe lang blijven wratten bestaan?

Bij 80% van de mensen zijn de wratten binnen 2 jaar geheel verdwenen. Bij 20% van de mensen duurt het echter langer, soms vele jaren, voordat alle wratten verdwenen zijn.

Omdat wratten besmettelijk zijn is het altijd verstandig om een wrat te behandelen. Zo voorkomt u dat uw hele gezin wratten krijgt.

Ingroeiende teennagels

Ingroeiende teennagels (vaak aan de grote teennagel) zijn een pijnlijke aandoening die zo snel mogelijk moet worden verholpen. Hieronder volgen een aantal tips om te voorkomen dat uw nagels gaan ingroeien, en laten zien wat de pedicure voor u kan betekenen om snel van de pijn te worden verlost.

Hoe ontstaan ingroeiende teennagels

De grootste risicofactoren voor het ontstaan van ingroeiende teennagels is druk door slecht passende schoenen, het verkeerd - te kort - knippen van nagels en een weke nagelomgeving door veel baden of transpiratie. Zijwaartse druk van te smalle schoenen dringt de nagelwal over de nagel heen. Bovenwaartse druk door schoenen met te weinig ruimte in hoogte voor de tenen, duwt de nagel dieper in het nagelbed.

Verkeerd knippen

Als de nagel te kort wordt geknipt geeft dat schijnbaar een verlichting vanwege drukvermindering. Maar meestal zijn dan de gevolgen erger dan de kwaal. Het zachte gedeelte van de teentop kan zich dan over de teennagel krullen, zodat het ingroeien weer opnieuw begint. Nagels hebben juist een beschermende werking voor de zachte teentoppen.

Zij dienen altijd minimaal 1 millimeter uit te steken voorbij de teentoppen. Een ander veelgemaakte fout is, dat men de hoek van de nagel schuin weg knipt. Dit om direct pijnverlichting te geven. Hierdoor kan de nagel steeds dieper in het zachte weefsel van de nagelwal binnendringen. Vaak is er ook nog sprake van een beschadiging door knippen, waardoor zich als het ware een scherpe splinter vormt welke nog makkelijker in het zachte weefsel dringt.

Verloop

In veel gevallen speelt meer dan één van de zojuist genoemde factoren een rol. Wanneer uiteindelijk de nagel dieper in het zachte weefsel binnendringt, ontstaat er een ontsteking. De huid wordt dan rood, glanzend en gespannen. Een kloppende pijn in de teen die gevoelig is bij de minste aanraking is het gevolg.

Behandeling

Probeer niet zelf een ingroeiende nagel te behandelen. De pedicure heeft daartoe instrumenten en medicamenten en kan er voor zorgen dat de nagel optimaal glad wordt gemaakt en eventueel dunner gefreesd. Bovendien kan de pedicure er voor zorgen dat de nagel drukvrij komt te liggen. Verder zijn er diverse technieken voorhanden om herhaling van ingroeien te voorkomen.

Voorkomen beter dan genezen

Dit gaat zeker op voor een ingroeiende nagel. Wanneer u aandacht schenkt aan de volgende punten kunt u deze pijnlijke aandoening voorkomen:

- knip teennagels altijd recht en niet te kort
- knip nooit hoekjes van de teennagel rond af
- vijl ook de teennagels netjes glad zoals uw vingernagels
- draag schoenen die voldoende ruimte bieden aan de tenen, zowel in breedte als in hoogte
- heeft u teennagels die de neiging hebben aan de zijkanten naar binnen te krullen, laat een pedicure u dan adviseren over de mogelijkheden om de nagelgroei te reguleren.

Niet wachten

Tenslotte adviseren wij u om niet te lang te wachten met een bezoek aan de pedicure na de eerste symptomen van een ingroeiende nagel. Dit om pijnlijke ontstekingen te voorkomen.

bron: Provoet

Kloven                           

Kloven zijn plekken waar de huid ingescheurd is. Deze inscheuringen van enkele millimeters tot een centimeter lang zijn aan de oppervlakte breder dan in de diepte. De oorzaak is vaak een droge of juist verweekte huid.

Waar komen kloven voor?

Aan de hiel ontstaan kloven wanneer de huid extra droog is, meestal in combinatie met overmatige eeltvorming. Aan de tenen door een verweekte huid.

Vochtige kloven tussen of onder de tenen

Deze ontstaan door een verweekte huid door overmatige transpiratie of door langdurig contact met water. Een belangrijke oorzaak is vaak een schimmelinfectie. Deze moet eerst worden behandeld met medicamenten. Daarbij is het zaak de huidomgeving zo droog mogelijk te houden door na het wassen tussen de tenen goed af te drogen.

Droge kloven aan de hiel

Een verminderde talgafscheiding en een beperkte transpiratievorming geeft vaak kloven aan de hiel. De elasticiteit van de huid is afgenomen en leidt daardoor tot scheurvorming. Door een voortdurende belasting kunnen de kloven dieper worden en daarbij gaan ontsteken of zelfs bloeden. In dit stadium een behoorlijk pijnlijke aandoening.

Wat doet de pedicure om genezing te bevorderen?

Bij vochtige kloven is de behandeling erop gericht zoveel mogelijk infecties te bestrijden. Bij kloven door schimmelinfectie in een vergevorderd stadium zal de pedicure u adviseren de huisarts te raadplegen. Bij misvorming van de tenen kan de pedicure antidrukmiddelen of orthesen aanbrengen om de afstand tussen de tenen te vergroten, waardoor verweking niet opnieuw kan optreden.
Bij droge kloven wordt zoveel mogelijk overmatig eelt verwijderd, voornamelijk de randjes eelt van de kloven. Dit is belangrijk om het herstel van elasticiteit van de huid te bevorderen. Pas dan is genezing van droge kloven goed mogelijk.
Na deze behandeling zal uw pedicure u advies en richtlijnen geven om de huid intensief te verzorgen. Dit is noodzakelijk bij een huid die gevoelig is voor kloofvorming.

Bron: Provoet

Blaren

Een veel voorkomend probleem bij sporters zijn blaren. Tegen druk en wrijving verdedigt de voethuid zich door eeltvorming. Hevige wrijving geeft echter een soort noodmaatregel door blaarvorming.

Een blaar is een beschermend vochtkussen met een blaas, gevormd door de bovenste huidlaag en een bodem bestaande uit de onderste huidlaag. De blaarbodem vormt in 24 uur een nieuw huidlaagje. Het is van groot belang voor een snelle genezing en het voorkomen van infectie dat de blaar gedurende die eerste 24 uur gesloten blijft. Dit betekent wel 24 uur last van een pijnlijke blaar. Een blaar geneest nog sneller als hij heel blijft, maar het vocht eruit wordt gezogen. Om daarbij het gevaar van infectie te voorkomen wordt het gebied rondom de blaar met betadinejodium ontsmet. Vervolgens maakt men aan de zijkanten een kleine opening, bijvoorbeeld met een gedesinfecteerde naald, en drukt men het vocht met een steriel gaasje uit de blaar. Zorg ervoor dat al het vocht afloopt en het 'blaardak' verkleeft met de blaarbodem. Het losse stuk huid mag beslist niet worden verwijderd, omdat er dan een infectie ontstaat. Plak de blaar daarna strak af met een pleister (zonder gaas). In de meeste gevallen kan men daarna gewoon weer verder lopen of sporten.

Voorkom blaren

Vooral in het begin van het seizoen treden blaren op, wanneer de huid enige tijd niet aan druk of wrijving was blootgesteld. Neem daarom vooral in deze periode beschermende maatregelen. Plak gevoelige huidgebieden af tijdens training en wedstrijden met bijvoorbeeld hecht pleister (dus zonder verbandgaas). De schoen wrijft dan tegen de pleister in plaats van de huid. Om blaren te voorkomen moeten sportschoenen goed aansluiten.

Advies

Uw pedicure kan in ieder geval de voeten in goede conditie houden, mogelijke problemen voorkomen of tijdig signaleren en adviseren over de aanschaf van de juiste sportschoenen.

Bron: Provoet

Likdoorns

Een likdoorn, in de volksmond ook wel eksteroog genoemd, is een sterke eeltvorming op een klein gebied van de huid. Het stukje eelt groeit in de vorm van een piramide waarbij het puntje van die piramide op een zenuw kan drukken. Vandaar dat de likdoorn erg pijnlijk kan zijn. Het is een misverstand te denken dat een likdoorn een wortel heeft. Een likdoorn groeit van buiten naar binnen. Wel kunnen er bloedvaatjes en/of een zenuwbaantje in de likdoorn geklemd worden. Dit maakt het moeilijker om de likdoorn te verwijderen, want op het moment dat zo'n bloedvat geraakt wordt is het moeilijk om goed te zien waar nog eelt zit. Bij het raken van het zenuwbaantje ontstaat er veel pijn.

Ontstaat de likdoorn doordat u verkeerd schoeisel draagt kan er een schoenadvies gegeven worden. Ontstaat de likdoorn door druk van de andere tenen (de likdoorn zit dan tussen de tenen in) dan is het mogelijk een orthese (een hulpstukje gemaakt van siliconen om de wrijving weg te nemen) te maken waardoor de druk zoveel mogelijk verdeeld kan worden.

Droge Voeten

Droge of extreem droge voeten is een veel voorkomend probleem. Ongeveer één op de drie mensen heeft er last van. Op hogere leeftijd heeft zelfs 60% last van droge voeten.

Bij (extreem) droge voeten is de huid ruw, schilferig en gevoelig. De huid jeukt, trekt, spant en is overgevoelig op plekjes waar snel vouwen en kloven komen. Dit wijst er duidelijk op dat de natuurlijke beschermlaag van de huid is verdwenen of in ieder geval niet meer naar behoren functioneert. Deze natuurlijke beschermlaag wordt voornamelijk gevormd door de talgkliertjes. Samen met het water uit de zweetkliertjes vormt het een soort emulsie. Door de combinatie van talg, zweet en organische zuren heeft dit laagje ook een belangrijke anti-bacteriële en anti-schimmel werking. De groei van ziektekiemen zal op een goed gehydrateerde huid geremd worden.

Wat zijn de oorzaken van een droge voethuid?

Een droge huid kan worden veroorzaakt door een groot aantal aangeboren oorzaken zoals hormoonschommelingen, ziektes als psoriasis of diabetes. Er zijn ook veel externe invloeden op de vochthuishouding: hitte, kou, vocht, agressieve reinigingsmiddelen, chemotherapie of straling.

Met name in de winter heeft de huid moeite met de relatief lage luchtvochtigheid in de atmosfeer, de droge centrale verwarming en de kou. Ook in de zomer kunnen klachten ontstaan, omdat zon en airconditioning een negatieve invloed hebben. Het kan ook zijn dat een droge huid veroorzaakt wordt door eczeem, dan kan je het best even naar de huisarts gaan.

Behandeling van de droge huid

De verzorging van een droge huid kost veel tijd en duurt soms levenslang. De huid moet iedere dag worden ingesmeerd met een goede verzorgende voetcrème. Het beste moment is voor het slapen gaan of direct na het douchen. Meestal zie je al na een paar dagen verbetering. De huid is minder schilferig, jeukt minder en is soepeler.

Ureum voor de extreem droge voethuid. Voor de extreem droge voethuid kan het best een crème gebruikt worden met het bestanddeel ureum erin. Klinische studies hebben aangetoond dat ureumtekort in de huid een belangrijke oorzaak is van een droge huid. Ureum heeft een effectieve waterbindende functie. Daarnaast onderdrukt ureum de toename van huidcellen, helpt tegen jeuk, sluit de huid af, werkt antibacterieel en verhoogt de elasticiteit. Ureum voorkomt ten slotte het dikker worden van de huid en is juist daarom zo goed voor voeten.

Naast vocht toevoegen, moet ook voorkomen worden dat de huid uitdroogt. Dat betekent goed beschermen tegen kou en temperatuurswisseling en zeepvrije reinigingsproducten gebruiken.

Een keer per week scrubben helpt om de dode huidcellen versneld te verwijderen en stimuleert de celvernieuwing.

Verzorging van de voethuid

Om de voethuid in een goede conditie te houden is het van belang deze regelmatig in te smeren met een speciale voetcrème.

Deel deze pagina